Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Sản phẩm của công ty

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các công cụ thu hút khách hàng được cung cấp bởi InstaForex cho các đối tác của mình. Tất cả các phát triển dưới đây có thể đảm bảo hiệu quả tối đa của hoạt động liên kết của bạn và hoa hồng liên kết ổn định.

Hệ thống PAMM
Hệ thống PAMM của InstaForex là một giải pháp đột phá trong quản lý lòng tin trên Forex. Nó là một công cụ để thu hút khách hàng mới và một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền. Sử dụng hệ thống PAMM, bạn sẽ không chỉ kiếm được tiền từ hoạt động của khách hàng mà còn nhận được phần của bạn từ việc quản lý lợi nhuận của thương nhân khi mời đầu tư vào dự án của họ.
ForexCopy
ForexCopy là một dịch vụ độc đáo được phát triển để sao chép giao dịch. Nó cũng có thể được sử dụng để thu hút khách hàng mới. Hệ thống này hướng đến những người mới tham gia thị trường ngoại hối vì nó cho phép họ sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công. Đến lượt mình, một đối tác sẽ nhận được hoa hồng cho mỗi giao dịch được thực hiện.
Tùy chọn ngoại hối
Các đối tác của InstaForex có cơ hội tuyệt vời để đề xuất khách hàng của họ giao dịch các tùy chọn ngoại hối nhị phân trong ngày. Kết quả giao dịch với loại tài sản này có thể dự đoán được với rủi ro bằng với chi phí hợp đồng và thời gian hiệu lực của hợp đồng là một ngày.
Cổng thông tin InstaForex cho các đối tác © Copyright 2007-2021
Giao dịch trên Ngoại hối với Tập đoàn InstaForex