Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Systém automatických zliav

Spoločnosť InstaForex ponúka svojim partnerom automatický systém vrátenia spreadov s cieľom zvýšiť ich lojálnosť a motiváciu.

Keď si nastavíte systém zliav, ušetríte čas na manuálnych výpočtoch zliav pre jednotlivých obchodníkov a využijete jeden z najúčinnejších marketingových nástrojov na prilákanie nových zákazníkov.

S týmto systémom môžete jednoducho motivovať všetkých alebo iba niektorých klientov z vašej partnerskej skupiny tým, že im vrátite časť poplatku, ktorý zaplatili. Klienti získajú tento dodatočný zisk bez ohľadu na to, či sú ich pozície ziskové alebo nie.

Ako partner spoločnosti InstaForex môžete v Partnerskom kabinete pre každý projekt osobitne manuálne upraviť flexibilný systém zliav: pre každého klienta si vyberte zľavy a môžete ich kedykoľvek povoliť alebo zrušiť. Máte teda možnosť meniť stimuly pre rôzne skupiny klientov. Budete mať tiež prístup k štatistikám zliav, aby ste mohli sledovať návratnosť spreadov v Partnerskom kabinete.

Ako ukazuje prax, systém zliav spoločnosti InstaForex účinne pomáha pri prilákaní nových zákazníkov. Okrem toho umožňuje partnerom venovať viac času iným stránkam svojho podnikania.

Viac informácií a odpovedí na svoje otázky získate na Oddelení vzťahov so zákazníkmi spoločnosti InstaForex alebo na tejto mailovej adrese: partners-rebate@mail.instaforex.com.

Portál InstaForex pre partnerov © Copyright 2007-2022
Obchodovanie na Forexe so skupinou InstaFintech